Sevastopol

Úvod Francie Španělsko Švýcarsko EU a Brusel Nizozemí Balkán Severské st. Portugalsko
Andorra Rusko V.Británie Irská rep. Asie Afrika Ostrovy Servis Aero-Bus
Rakousko Sci-fi Novinky Wien Zvláštní úz. Lodní linky Ukrajina Prezentace «

 

 

 

Ukrajina

********

Kijev

Oděsa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sevastopol

Platí od 15.12 2013

Sevastopol

!!! Vzhledem k nekončícím problémům na Ukrajině doporučuji zvážit cestu do postižených oblastí !!!

 

Na UKRAJINU přes POLSKO  --  a jak tedy jezdit v Polsku?  --ZDE

********************************************************************

PRAHA --- Sevastopol

********************************************************************

                                          Praha hl.n.---Ostrava hl.n.--Warszawa Wschodna---Kiev Pass.---Sevastopol

                                                   700--------------700//11.01-------------------15.48//17.00----------------10.35//13.10-------------6.20

                                                                                         EC 104                     R 68                             R 40KJ

************************************************************************ 

                                                                              Praha hl.n..-----Košice-----Čierna n.Tisou-----Chop

                                                                                   0.04---------------9.52//12.04--------13.49//14.10-----------15.43//

                                                                                          R 441                      Os 8810             Os 8864

Chop-----Kiev Pass.----Sevastopol

                                                                                      //19.21--------9.52//13.10----------------6.20

                                                                                        R 13LJ (R 13SH)         R 40KJ

R 13SH - jede v lichý dny

R 13LJ -jede v sudý dny

************************************************************************ 

                                                               Praha hl.n..---Moskva Bel.--Moskva Kurskaja----Sevastopol

                                                                                                                                  //3.37--------------------1.55

                                                                                                                                              R 7AJ **)

                                                                      16.47-----------23.20(22.30**)//    přesun    //15.27------------------14.20

                                                                        EN 405/22-jen lůžka ***)                                    R 17JI   

**) OD 30.3 DO 24.10  2014  PŘÍJEZD 22.30

**) - jede v sudý dny, od 22.4 2014 denně.

***) - jede z Prahy jen v 3.), 4.), 6.) do 24.5 a od 8.10.  Od 29.5 do 4.10 2014 jede v 4.), 6.).

Ruský přístav Sevastopol

Autor obou obrázků p.Machek.

***********************************************************************

Sevastopol  ---  PRAHA

************************************************************************

do a z Kijeva různě jinak  -ZDE

************************************************************************

                                               Sevastopol---Kiev Pass.---Warszawa Zachodnia---Ostrava hl.n.---Praha hl.n.

                                                       18.20---------11.48//15.52---------------7.54//10.25----------------------14.59//15.19-------------18.27

                                                              R 28PC                 R 67-jen lůžka                EIC/EC 131               SC 504

                                                                                                                                           HRANICE na Mor.

                                                                                                                //10.25---------------------15.32//15.47-------------18.53

                                                                                                                              EIC/EC 131                 EC 122             

Potřebné jízdenky OSZD: UZ.

                                                                          

                                         Sevastopol----Moskva Kurskaja--Moskva Běloruské n.-----Orša C.-----Praha hl.n.

                                                    21.25------------1.06//          metro           (7.44**)8.42-------------------------------------------------9.47

                                                        R 8PC *)                                      R21RŽD/EN 404 - jen lůžka ***)

*) -jede v sudé dny, od 24.4 2014 denně.

**) - odjezd 7.44 od 1.4 do 24.10 2014

***) -jede z Moskvy v 2,), 3,), 5.) do 23.5 a od 7.10. A od 28.5--3.10 2014 jede v 3.), 5.).

Potřebné jízdenky FIP:  PKP.

OSZD: UZ.

************************************************************************

 

 

Úvod Francie Španělsko Švýcarsko EU a Brusel Nizozemí Balkán Severské st. Portugalsko
Andorra Rusko V.Británie Irská rep. Asie Afrika Ostrovy Servis Aero-Bus
Rakousko Sci-fi Novinky Wien Zvláštní úz. Lodní linky Ukrajina Prezentace «